Türk Hızlandırıcı Işınım Laboratuvarı (TARLA), hızlandırıcı bilimi üzerine bilimsel ve teknik araştırmaları teşvik etmek, araştırmacılara ve endüstriye "son teknoloji" yetenekler sunan çok amaçlı ve çok disiplinli bir araştırma altyapısıdır.

Muhasebe personeli


Başvuru Durumu: Açık


Ön muhasebe sorumlusu görevleri, işin tanımı:

 -İşle ilgili her türlü belge işlemlerinin yürütülmesi, belgelerin temini, kontrolü arşivlenmesi

-Alınan faturaların ve irsaliyelerin karşılaştırılması, ürün içeriklerinin kontrolü,

-Satın alma birimi ile koordineli şekilde çalışabilmek, ödeme öncesi gerekli belgelerin temini, kontrolü

-Mali Belgelerin dosyalarda eksiksiz arşivlenmesi

-İş avansları süreçlerinin takibi, belgelerinin temini, kontrolü ve arşivlenmesi

-Cari hesap ödemelerinin takibi, ödeme belgelerinin hazırlanması ve imzalatılması,

-Tahsilatların takibi ve tahsilat işlemlerinin sonuçlandırılması

-Banka ekstre ve dekontlarının temini kontrolü ve dosyalanıp arşivlenmesi

-Vergi/SGK ödemelerinin takip edilmesi, ilgili makbuz dekontların arşivlenmesi

-Resmi kurumlara verilen dilekçe nüshalarının hazırlanması, ilgi başvurularının yapılması saklanması,

-Muhasebeye gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması

-Firmalarla gerekli mutabakatların ve ilgili yazışmaların yapılması

-Yukarıda bulunmayan veya ileride ortaya çıkabilecek işle ilgili diğer ön muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belge süreçlerinin takibi

Nitelik ve Beceriler
 

 

Kurumumuz da çalışmak üzere, Üniversitelerin Maliye, İşletme, Muhasebe, Ekonomi, İktisat veya İstatistik vb. ilgili bölümlerinden (lisans/önlisans) mezun,

Microsoft Ofis program bilgisine sahip, iyi derecede excel bilen ve aktif kullanan,

Ön muhasebe ve muhasebe süreçlerini hakim,

Düzenli, detayları takip eden, titiz, verimli iş takibi yapabilen, iletişim yeteneği güçlü,

Sorumluluk alabilen, yazılı ve sözlü iletişim ve koordinasyon becerisi kuvvetli,

Ekip çalışmasına uyumlu, öğrenmeye açık

Çalıştığı birimdeki personellerle ve diğer birimlerle uyumlu şekilde çalışacak,

ERP veya benzeri programları etkin bir şekilde kullanabilmek