Türk Hızlandırıcı Işınım Laboratuvarı (TARLA), hızlandırıcı bilimi üzerine bilimsel ve teknik araştırmaları teşvik etmek, araştırmacılara ve endüstriye "son teknoloji" yetenekler sunan çok amaçlı ve çok disiplinli bir araştırma altyapısıdır.

Alım Yapılan Pozisyonlar

Muhasebe personeli


Ön muhasebe sorumlusu görevleri, işin tanımı: -İşle ilgili her türlü belge işlemlerinin yürütülmesi, belgelerin temini, kontrolü arşivlenmesi-Alınan faturaların ve irsaliyelerin karşılaştırılması, ürün içeriklerinin kontrolü,-Satın alma birimi ile koordineli şekilde çalışabilmek, ödeme öncesi gerekli belgelerin temini, kontrolü-Mali Belgelerin dosyalarda eksiksiz arşivlenmesi-İş avansları süreçlerinin takibi, belgelerinin temini, kontrolü ve arşivlenmesi-Cari hesap ödemelerinin takibi, ödeme belgelerinin hazırlanması ve imzalatılması,-Tahsilatların takibi ve tahsilat işlemlerinin sonuçlandırılması-Banka ekstre ve dekontlarının temini kontrolü ve dosyalanıp arşivlenmesi-Vergi/SGK ödemelerinin takip edilmesi, ilgili makbuz dekontların arşivlenmesi-Resmi kurumlara verilen dilekçe nüshalarının hazırlanması, ilgi başvurularının yapılması saklanması,-Muhasebeye gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması-Firmalarla gerekli mutabakatların ve ilgili yazışmaların yapılması-Yukarıda bulunmayan veya ileride ortaya çıkabilecek işle ilgili diğer ön muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belge süreçlerinin takibiNitelik ve Beceriler  Kurumumuz da çalışmak üzere, Üniversitelerin Maliye, İşletme, Muhasebe, Ekonomi, İktisat veya İstatistik vb. ilgili bölümlerinden (lisans/önlisans) mezun,Microsoft Ofis program bilgisine sahip, iyi derecede excel bilen ve aktif kullanan,Ön muhasebe ve muhasebe süreçlerini hakim,Düzenli, detayları takip eden, titiz, verimli iş takibi yapabilen, iletişim yeteneği güçlü,Sorumluluk alabilen, yazılı ve sözlü iletişim ve koordinasyon becerisi kuvvetli,Ekip çalışmasına uyumlu, öğrenmeye açıkÇalıştığı birimdeki personellerle ve diğer birimlerle uyumlu şekilde çalışacak,ERP veya benzeri programları etkin bir şekilde kullanabilmek

Fizik Bölümü Doktora Adayları


GÖREV SORUMLULUKLARI Hızlandırıcı istasyonunun inşasının bir parçası olarak beş genç doktora öğrencisi arıyoruz. Temel sorumluluklar arasında hızlandırıcı ile ilgili veri analizinin yanı sıra ışın dinamiği simülasyonları, pratik ışın teşhisi, elektrik ve manyetik alan simülasyonları, çeşitli ışın hattı bileşenlerinin (solenoid, dipol, demet, radyo frekansı, güç kaynakları vb.)karakterizasyonu yer alacaktır. Ayrıca, başvuru sahiplerinden tüm laboratuvar faaliyetlerine aktif olarak katılmaları ve hızlandırıcı ile ilgili tüm alanlarda yardım ederek uzmanlıklarını göstermeleri beklenecektir. ARANILAN ÖZELLİKLER Nükleer / radyasyon fiziği ve / veya parçacık fiziği ve / veya hızlandırıcı fiziği derslerini tamamlamış olmak,Nükleer / radyasyon fiziği veya parçacık fiziği veya hızlandırıcı fiziği veya yakından ilişkili bir alan üzerine tez çalışması olan Fizik Yüksek lisansı yapmış olmak ,Bir Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümünde doktora öğrencisi olmak,İyi İngilizce dil bilgisi , Deneysel verileri herhangi bir çerçevede analiz edebilmek ,Etkili problem çözme, kişilerarası ve iyi sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak,BAŞVURU İÇİN Aşağıdakiler eksiksiz bir şekilde zip dosyasına dahil edecektir.CV,Yüksek Lisans Diploma örneği,Ders transkriptinin kopyası,En az 1 referans mektubu ,Araştırma ilgi alanları beyanı,Uygun bulunan adaylar İngilizce yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılacak bir görüşmeye davet edilecektir.Tüm nitelikli adayların başvuruları ciddi bir şekilde dikkate alınacaktır.

Genel Başvuru


Sizler de Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı ailesinin bir parçası olabilirsiniz.Bu ilan, Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı genel başvuru ilanıdır. Bu yolla yapılacak başvurular, kurumumuz bünyesinde doğabilecek fırsatlarda değerlendirmeye alınmak üzere saklı tutulacak; nitelik ve isteklerinize uygun pozisyonlar olduğu takdirde sizinle irtibat kurulacaktır.Teşekkür eder, kariyerinizde başarılar dileriz.

Stajyer İlanı


Zorunlu staj talepleriniz için bu yolla yapılacak başvurular, kurumumuz bünyesinde değerlendirmeye alınmak üzere saklı tutulacak; nitelik ve isteklerinize uygun pozisyonlar olduğu takdirde sizinle irtibat kurulacaktır.Teşekkür eder, kariyerinizde başarılar dileriz.