Süren Projeler

TÜBİTAK Projeleri

1. Design and Manufacturing of a High Power Optical Cavity at TARLA (120C214) (Co-Funded Brain Circulation Scheme2)

Project Süresi: 2021-2023

Koordinatör: Barış Yıldırımdemir

Mentor: Avni Aksoy

Konu ve Önemi:TARLA gibi yüksek güçlü bir FEL'in karmaşık bileşenlerinden biri optik rezonatördür. Optik rezonatör, dalgalayıcının uçlarına yerleştirilmiş ve mükemmele yakın bir vakumda tutulan iki (veya daha fazla) aynadan oluşur. Bir aynanın %100 yansıtma, diğerinin kullanım için az miktarda ışığı iletecek bir deliğe sahip olması tercih edilir. Aynalar arasındaki mesafe kritiktir ve sürekli olarak korunmalı ve art arda gelen ışık darbelerinin dalgalayıcıdan geçerken elektron darbeleriyle aynı fazda tutulmasını sağlamak için ayarlanmalıdır. Optik rezonatöre ek olarak, boşluk uzunluğu ve enine hizalama, her zaman katı kararlılık gereksinimlerini karşılamalıdır.